Dags att sanera

PCB, eller polyklorerade bifenyler som det heter, är en grupp miljö- och hälsoskadliga industrikemikalier som utvecklades på 1920-talet. I början visste man förstås inte att det var farligt, men ganska snabbt märkte man att personer som handskades med PCB fick akneliknande hudinflammationer som lämnade djupa ärr. Stora mängder PCB riskerar att ge leverskador som i värsta fall kan vara ett förstadium till cancer, men trots detta så fortsatte användningen av PCB i decennier. Ett förbud mot PCB har införts i Sverige två gånger: år 1973 förbjöd man PCB i annat än slutna system, och 1978 förbjöd man all ny nyanvändning helt.

PCB finns dock fortfarande kvar i miljön eftersom det tar så lång tid att bryta ner. Det finns bland annat i fogmassor, isolerrutor och golvmassor, och för att stoppa spridningen av PCB bestämde man sig för att göra ett lagkrav på att man som fastighetsägare var tvungen att inventera PCB i byggnader som är uppförda eller renoverade under åren 1956-1973. Detta skulle redovisas för tillsynsmyndigheten senast 2008-06-30.

All PCB i fogmassor och golvmassor med mer än 0,05 viktprocent ska saneras och åtgärdas, och när det gäller fastigheter uppförda eller renoverade mellan 1956-1969 så skulle detta göras innan 2014-06-30. För fastigheter uppförda eller renoverade 1970-1973 är datumet när saneringen ska vara klar 2016-06-30, och anledningen till att jag skriver om det här är för att vårt hus är ett av dessa hus som ska saneras innan sommaren.

Hjälp av Ocab
Det här är förstås inget man gör själv då det ju handlar om gifter. Vi har därför anlitat Ocab som ska komma och hjälpa oss med detta. De har lång erfarenhet av att arbeta med PCB-sanering som tar hänsyn till både människor och miljö. De arbetar till exempel kontinuerligt med att hitta nya sätt och verktyg för att minska riskerna för dammspridning och därmed minska påverkan på miljön, och de ser även till att det miljöfarliga avfallet från PCB-saneringen hanteras på rätt sätt. Så det känns som ett säkert och bra val.

När man vet att man bor i ett hus där det finns miljögifter så känner man sig väldigt obekväm, och det ska bli väldigt skönt att få bli av med detta. PCB betraktas idag som cancerframkallande, och det kan även ställa till med andra tråkiga saker. Forskare har till exempel visat att PCB påverkar nervcellerna hos foster och att spädbarn som bär på höga halter av PCB (som de fått under graviditeten) har försämrat korttidsminne.

Personer som föder många barn har lägre halter PCB i kroppen då fostret tar över halterna, och det är ju väldigt skrämmande. En vuxen person som utsätts för höga halter PCB kan som sagt få fysiska skador i form av hudinflammationer, men ett barn som föds med höga halter PCB får istället psykiska skador. I naturen har man upptäckt att djur med hög PCB-halt har ändrat grundläggande beteenden, och det har medfört att djurbestånd har försvunnit från vissa områden. Det här är alltså något världen måste bli av med snarast möjligt, och det visar också hur viktigt det är att verkligen kontrollera allt nytt som tas fram, innan man till exempel börjar använda det i husbyggen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *